menu myDiary

34589A203ZoWasEr Bijvoorbeeld Informante Annie Van


LONDEN
(gefingeerde naam)
over wie Huygen na de oorlog verklaarde:
'HET VIEL MIJ NAMELIJK OP DAT NA 'N BEZOEK VAN ANNIE
BIJ HOSEMANS ER DIKWIJLS EEN ACTIE OP VOLGDE?! Als er iets moest worden uitgezocht,
weet ik mij nog te herinneren, dat Hosemans dan zeide: "DAAR ZULLEN WIJ DUBBEL BLANK
EENS OP AFSTUREN!" Met dubbel blank werd Annie van Londen bedoeld, daar deze door ons met deze bijnaam
was gedoopt.' Òf de kapster Maria Aalders (gefingeerde naam), 'Puck' voor de landwachters, één v/d vriendinnen
van Hosemans. Zij was eveneens regelmatig i/d Landwachtkazerne te vinden. "MEERDERE MALEN HEB IK GEZIEN, DAT BIJ HUISZOEK-ING IN BESLAG GENOMEN LEVENSMIDDELEN, O.A. VEEL KAAS, DOOR DE LANDWACHTERS OPGEGETEN WERDEN! OOK WERD ER VAAK KLEDING IN BESLAG GRNOMEN OF ANDERE VOORWERPEN EN DEZE WERDEN DAN ONDER DE LANDWACHTERS VERDEELD! IK HEB ER ZELF OÒF VAN GEPROFITEERD. O.A. HEB IK VAN HUUB EEN WINTERJAS, ONDERGOED, EEN TWEEDE DAMESFIETS, KOUSEN EN NOG ENKELE ANDERE VOORWERPEN GEKREGEN!' Maria legt ook getuigenis af over ene Rudi van der Veenendaal, 'Mevrouw Veenendaal', alias 'Tante', 'n tante van Huub HOSEMANS [alias Broekmans], die in ruil voor levensmiddelenkaarten inlichtingen aan de landwachters verstrekte over onderduikers & zg. Zwarte Handelaren? 'Tante' ontkent na de oorlog de aantijging van verraad & verklaart op haar beurt over Maria (Rie): "DEZE RIE GING ZEER INTIEM OM MET HUUB (...)! RIE TRACHTTE HET HUWELIJK VAN HOSEMANS KAPOT TE MAKEN & DAT WILDE IK VOORKOMEN. RIE WERD TENSLOTTE GESLACHTSZIEK EN HOSEMANS WILDE TOEN WEL WEL VAN HAAR AF, OOK AL OMDAT HUUB RIE EN DE LANDWACJTER KRAMER IN ZIJN EIGEN WONING AANGETROFFEN HAD! GENOEMDE KRAMER GING MET RIE AL MEERDERE MALEN NAAR CAFÉ VISSER IN DE KANAALSTRAAT OM TE ZUIPEN!" 'n Ander specialisme van Kamer IV ter verkrijging
van nieuwe namen van verzetsmensen was informatie úit arrestanten re sláán! Zo werd op 18 oktober '44 Cornelis Ridderhof
door deze z.g. mannen gearresteerd wegens illegale activiteiten. Ridderhof had zich in zijn eigen woning
in Vleuten verstopt & hoorde boven zijn hoofd dat zijn woning doorzocht werd. Na anderhalf uur
werd hij ontdekt & ter plaatse verhoord door
onder andere Hosemans & Driesen.
Deze Ridderhof werd daarbij
zodanig tegen 't onderlijf
getrapt dat hij drie
dagen bloed
plaste!