menu myDiary

34398 A113 Een Panter Met Dikke Lippen: ongeveer

IS HIJ 1.85 meter lang, heeft 'n corpulent figuur, 'n groot, dik gezicht, & met daarin staande vurende, bruine ogen, lijkt het wel 'n panter die zijn prooi bespringt & 't besprongen hebbende, met wellust leegzuigt! De man heeft zéér dikke lippen & z'n mond staat meestal ópen, waardoor hij 'n grote rij tanden laat zien! Zijn kin is dubbel, zodat hij ook 'n geweldige vreetgraag lijkt te zijn...... Zijn gang is autoritair en in zijn manier van doen, doet hik zeer gewichtig & tracht steeds met 'n grapje & 'n lachje de gevangenen te bewegen tot spréken? Doch ìs dìt níet gelùkt dàn deinst hij niet terug voor de gemeenste martelingen. 'n Ware BLOEDHOND bij de verhoren: hij ìs 'n FIRST CLASS sadìst, door wie geen marteling, hóe gróót ook, verafschuwd wordt! Híj schèpt het grootste genoegen in het lééd ÈN het zíen líjden van menschen?!! ERICH GOTTSCHALK! Over hem gaan bovenstaande woorden, genoteerd in 'n rapport dat 'r na de oorlog over hèm opgesteld werd. Hij was al vanaf de zomer van '40 voornamelijk werkzaam bij de Aussenstelle Den Bosch...... 'De Schéle', zó werd EG ook wel genoemd! Maar schéél of níet, hij wist zijn arrestanten te raken & stond bekend als zeer gewelddadig & sloeg niet alleen met z'n vuisten, maar ook met gummistokken, 'n fietspomp & kettingen!? De journalist & schrijver Robert Franquinet getuigde in '46: 'GOTTSCHALK was één der méést geháte & gevreesde personen! Bijna ÍEDERE gevangene werd tijdens 't verhóór door hèm mishandeld. Ik moest gangen reinigen: zó óók de gang waarop de Verhoorkamer was. Terwijl ik mijn werkzaamheden verrichtte, heb ik dikwijls gevangenen die door ["ZotteThierry"] EG werden verhoord, horen gillen & schreeuwen. Ééns werd door hem de deur van 'n Kamer opengeworpen & schreeuwde hij: 'SANITÄTER! SANITÄTER!' DÉZE kwam toegelopen & ik zag dat hij 'n gevangene verbinden moest die hevig aan zijn hoofd bloedde!' 'n Verzetsman die in december '43 door die gekke GOTTSCHALK verhoord werd, moest bijna 40 uur aaneengeslotentegen de muur staan! 'n Dag later werd hij uit z'n cel gehaald & werd hem gezegd dat hij opnieuw in 'n hoek moest staan! Na 15 uur viel hij flauw & toen hij weer bijkwam werd hij door de verhoorkamer geschopt & geslagen. Z'n gezicht werd bespuwd en was helemaal òpgezet! Twee maanden nadien had hij nòg làst van óórsuizingen! Àl die tijd zat hij alleen in 'n cel ÈN werd hij níet gelùcht. Wat dàt betreft kwam de jonge Mor er nog genadig af i/d diverse politie- & gevangeniscellencomplexen @NL, Israël en Jordanië: je weet niet wàt of waaròm je zoiets overkomt! Omdat je geen Nederlandse schietbevelen, Israëlische prietpraat & Arabische grootspraak gelooft: 'bevel is bevel & bevelen moeten opgevolgd worden'!, 'arbeit macht frei'!, 'íeder 't zíjne'!, 'wie niet horen wil moet ...'! Uniformen, platte petten, felle oogjes, pistolen, laarzen, stokken, tralies, bevelen, onzekerheid, wanneer, wàt, wáár, waaròm alles in koelen bloede verricht blijft worden? Elat, Be'ersjeva, Al Quds, Aqaba, Petra/Elji, Ma'an, Rabat Ammon, Engelse kolonies, Turken etcete-rara! Zuyderzee, IJsselmeer, Assen, Zwolle, Vledder, Erika, Westerbork, betonnen bunkers, eindeloze loopgraven, Kibbutz SHAMIR, heul erg veul prikkeldraad, landmijnen, ammunitie & 'geschiedenissen'....