menu myDiary

34397 A112 iemand die net als Tollenaar flink kon

Q&@
UITHALEN
& OOK IN ZEELAND WERKTE,
WAS DE DUITSCHE SD'ER KARL KLÜNNER,
POSTENFÜHRER V/D DIENSTSTELLE IN MIDDELBURG!
HIJ WAS GEHAAID: 't gebeurde nogal eens dat hij 'n huis binnenging waar 'n radio stond
die de bewoners hadden moeten inleveren? Klünner zette dan de zender nog snel zèlf even op de
frequentie v/d BBC, zodat de bewoners aangeklaagd konden worden voor 't luisteren naar 'n illegale
zender. KK mìshàndelde vrijwel elke arrestant met zijn vuisten! In juni '43 bijvoorbeeld, toen hij de
landbouwer Proost arresteerde, omdat hij Hitler & de NSB belachelijk gemaakt zou hebben? Proost:
'TIJDENS 'T VERHOOR HEEFT HIJ MIJ MET ZIJN TOT VUISTEN GEBALDE HANDEN LINKS & RECHTS
ÒP MIJN GEZÌCHT GESLAGEN, WAARDOOR MIJN GEZICHT GEHEEL MET BLOED BEDEKT WAS & ER
ÉÉN VAN MIJN VÓÓRTANDEN WAS LOSGESLAGEN!' Tijdens zijn strafproces beargumenteerde
KK dat dìt níet wáár kòn zijn, want 'ik kan namelijk met mijn vlakke hand
even hard slaan als met m'n vúist! Voorts vond ik 't
ook béter òm níet met de vuist te slaan,
omdat deze manier van slaan nog
eerder zichtbare kentekenen
van mishandeling
achterliet!'