menu myDiary

34395 A110 Tijdens 'tVerhoor vroeg Haass of hij de

Q&@
VERZETSMANNEN LEON EN JOOP KENDE? DAT WAS HET GEVAL, MAAR JANSEN HIELD ZICH VOOR DE DOMME & BT lachte Jansens ontkenning schertsend weg & sloeg hem met de vlakke hand in het gezicht! 'DIE KLAP DEED MIJ TAMELIJK VEEL PIJN. 'T DEED MIJ ECHTER NÒG MÉÉR PIJN DE KLAP VAN EEN NEDERLANDER TE KRIJGEN! IK KÈNDE TOLLENAAR ZEER GOED EN HET WAS MIJ AL BEKEND DAG HET EEN ÈCHTE BLOEDHOND WAS! HET OPTREDEN VAN TOLLENAAR WAS VEEL GEWELDDADIGER EN BRUTALER DAN DE HOUDING DIE HAASS AANNAM!' Hetzelfde gold voor de arrestatie v/d landbouwer Bruijnzeel uit 't Zeeuwsch-Vlaamsche dorpje IJ-
zendijke! Bruijnzeel bood onderdak aan verzetsmenschen, maar de zaak werd verraden & Bruijnzeel in hechtenis genomen. Haass gaf 'm slechts 'n paar porren. BT pakte 't anders aan: híj ranselde Bruijnzeel àf & kneep 'n tijdje z'n keel dicht: de brave man zal al dus snel
onder de bloeduitstortingen! 't Vèrst ging BT op 8 augustus '44. Jan Kiel stond die dag voor zijn woning in Axel te kijken hoe BT & Hof-
mann 'n vrouw arresteerden! BT kon hierbij geen pottenkijkers gebruiken, ging naar Kiel toe & adviseerde hem dringend om nu vanhier weg te gaan! Kiel antwoordde dat hij zich niet kon herinneren dat hij BT om raad gevraagd had? Ook vertikte hij 't om z'n persoons-bewijs te laten zien! BT werd giftig, trok z'n revolver & dreigde Kiel neer te schieten: Kiel bleef rustig & zei dat hij z'n gang zo dan maar moest gaan! Díe recalcitrante houding kwam hem duur te staan: toen Kiel zich omdraaide om weg te lopen, greep BT 'm vast & sloeg 'm vele malen hard tegen 't achterhoofd!!! 'n Buurvrouw die 't zàg gebeuren, herinnerde zich: 'IK HAD EEN MENSCH NOG NOOIT ZULKE VRESELIJKE BRULLEN HÓREN GEVEN ALS KIEL ONDER DIE SLAGEN GAF! DE MENSCHEN IS AXEL WAREN OVER HET GEBEURDE ZEER VERONTWAARDIGD!' Kiel verklaarde dat hij aan aderverkalking leed, waardoor hij de klappen niet kòn verdrágen ÈN het daarom dan nu ook uitschreeuwde van de PÍJN! 't Lukte BT niet om de tegenstribbelende Kiel i/d auto te krijgen, zodat hij hem maar meenam naar Hof-mann? Ondertussen bleef hij maar met zijn vuist uithalen: tegen Hofmann loog Tollenaar dat Kíel hèm had geslagen & samen kregen ze de inmiddels versufte Kiel in de auto. 'Drie weken lang heb ik veel pijn gehad: er stonden 'n paar flinke bulten op m'n hoofd; daar Tollenaar sportman geweest was & onder andere nog boksles gegeven had, kòn híj flìnk tóeslaan!'