menu myDiary

34123 Bezettingsjacht OpHet VerzetIn Oorlogstijden

Q&@
OOK IN ZUID-LIMBURG OPEREERDE,
ONDER CHEF MAX STROBEL, DE VOOR NIETS TERUGDEINZENDE RICHARD NITSCH!
Als tweede man van de Aussenstelle Maastricht deed hij met volle overgave mee?
Hij was 'n betrekkelijk jonge vader; er is 'n foto van hem met 'n baby op de arm & 'n peuterjongetje
a/d hànd... Kort nadat die foto genomen is, schoot Nitsch, samen met 'n ondergeschikte, 'n man dood,
kapper Korrel, voor de ogen van diens dochtertje, ongeveer v/d leeftijd van z'n eigen zoontje. 't Meisje
had 'n ring om met de beeltenis v/d Koningìn, díe trok Nitsch van haar vinger. We weten veel over deze
Nitsch, ÈN over de woeste manier waarop hij mensen kon verhóren! Een secretaresse moest er steeds bij-
blijven & aantekeningen maken. Irmgard Stockebrand heette ze, & ze heeft er na de oorlog uitvoerig uit-
voerig over getuigd. Ze was ontdaan over de manier waarop Nitsch kapelaan Berix afgetuigd had, zelfs
gemarteld. Twee dagen lang, met 'n gummiknuppel - het portret van Nitsch geeft 'n blik in de hel van
Maastricht. Zíjn evenknie, Robert Lehnhoff, werkte in Groningen, in 't beruchte Scholtenhuis: hij be-
schikte in de noordelijkste provincie over leven en dood; hij leefde in onmin met zijn chef, Sturm-
bannführer Bernard Haase, die totaal geen greep op hem had. Lehnhoffs passie was, naast mar-
telen, postzegels verzamelen. Hij liet eens 'n man arresteren die 'n kostbare verzameling had
- ze kenden elkaar zelfs v/d filatelieclub. Lehnhoff liet hem wegens 't in huis hebben van 'n
onderduiker doodschieten, maar eerst had hij de sleutel v/d kluis opgeëist & de postzegels
mee naar huis genomen. Zo zie je maar weer eens wat er gebeurt als de inwoners van 't
ene land die van een ander land bezetten met losse floddertokkie-ideologieën à la Hitler
& Mussolini, LePens, Erdogannen, Wilders, Baudets, Janmaten, Vierlingen, Poetins & dj
Trumps, Dutertes, Mongolen & Chinezen, Nipponnezen & Zuid-Aziatische ex-kolonies.