menu myDiary

33840Y2120331 Daar Ontmoet Híj Twéé Andere Buiten-

Q
BEENTJES
EEN STOKSTAARTJE
EN EEN WRATTENZWIJN,
EN SAMEN BRENGEN ZE EEN PAAR
ZORGELOZE JAREN DOOR IN DE MARGE VAN HET DIERENRIJK?
Hùn antisociale filosofie houdt in dat ze alle problemen wegwuiven
door HAKUNA MATATA te zingen ~ 'geen zorgen'! Maar SIMBA kan niet
aan zijn dharma ontkomen: als hij ouder wordt, is hij steeds rustelozer omdat hij niet wéét wíe híj ìs
en wat híj met zíjn léven áánmoet? Op 't Kéérpunt in de film verschijnt de geest van Mufasa in een visioen
om Simba te herinneren aan de Cirkel des Lévens en zijn koninklijke identiteit! Simba komt ook aan de weet
dat de gemene Scar in zíjn afwezigheid de Tróón bestégen heeft èn hèt Ríjk zó slècht behéért dat het ten ònder
dreigt te gaan door ònénigheid èn HÒNGER! Simba begrijpt nu eindelijk wíe hij ìs & wàt hèm te dóen staat voortaan?!
Hij keert terug naar het Leeuwenrijk, dóódt zijn slechte ÓÓM Scar, wordt koning en herstelt de harmonie en de wèlváárt.
De D-film uit '94 eindigt met 'n trotse Simba die zijn pasgeboren erfgenaam toont aan 't Verzamelde Dierenrijk. Nu is zo
dan dus eindelijk weer de voortgang van de Gróte Cirkel des Lévens tòch nog gewaarborgd!? Die Cirkel des Lévens
presenteert 't Kosmisch Drama als 'n cyclisch Verháál! Simba & Arjuna gaan er aldus vanuit
dàt leéuwen alreeds sinds het begin der tijden antilopen aten en krijgers
oorlogen voerden, èn dàt zíj dìt óók voor eeuwig zùllen BLÍJVEN dóen?!
Díe eeuwige herhaling ìs dé Gróte Kràcht van Hèt Verháál!
't Impliceert dat dìt dé natúúrlijke gàng van záken is
& dat als Arjuna weigert om te vechten of als
Simba afziet v/h koningschap, zij
daarmee in feite tegen
de wètten van
de natuur
ìngaan.