menu myDiary

33590Y211241JoodseNatuurkundeChristelijkeBiologie?

Q
PAS IN DE 19DE EN 20STE EEUW
ZIEN WE JODEN EEN BIJZONDERE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE MENSHEID
ALS GEHEEL VIA HUN BUITENPROPORTIONEEL GROTE ROL IN DE MODERNE WETENSCHAP! Naast bekende namen als 'n
Einstein en Freud was zo'n 20% van alle Nobelprijswinnaars Joods, hoewel Joden minder dan 0,2% van de wereldbevolking
uitmaken? Daarbij moet echter wel gezegd worden dat dìt een bijdrage was van individuele Joden, en niet van het jodendom
als religie of cultuur! De meeste belangrijke Joodse wetenschappers van de afgelopen 200 jaar opereerden buiten de joodse
religieuze sfeer? Sterker nog, Joden begonnen pas opmerkelijk veel bijdragen aan de wetenschap te léveren tóen ze de
jesjiva's inruilden voor laboratoria! Vóór 1800 bleef de Joodse impact op de wetenschap beperkt: Joden speelden
logischerwijs geen significante rol in de wetenschappelijke vooruitgang van China, India of de Mayabeschaving!
In Europa & 't Midden-Oosten hadden sommige Jóódse denkers, zoals Maimonides, aanzienlijke invloed op hun
niet-Joodse collega's, maar over 't geheel genomen was de Joodse impact min of meer evenredig aan hun de-
mografische gewicht? In de 16de, 17de & 18de eeuw was 't jodendom niet bepaald cruciaal voor de uitbraak
van de wetenschappelijke revolutie! Lòs van SPINOZA (die doodleuk geëxcommuniceerd werd door de jood-
se gemeenschap) is er nauwelijks 'n individuele Jood te noemen die onmisbaar was voor de ontwikkeling
v/d moderne natuurkunde, scheikunde, biologie of sociale wetenschappen. We weten niet wat Einsteins
voorouders deden in de tijd van Galilei & Newton, maar naar alle waarschijnlijkheid bestudeerden ze
liever de Talmoed dan de eigenschappen van het licht. Dé grote verandering kwam pas in de 19de &
20ste eeuw, toen secularisering & de joodse verlichting zorgden dàt veel Joden het wereldbeeld en
de levensstijl van hun niet-Joodse buren overnamen: Joden raakten verbonden aan universiteiten &
onderzoekscentra in landen als Duitsland, Frankrijk & de Verenigde Staten van Noord-Amerika.