menu myDiary

33576Y211237 we moeten hier nogmaals benadrukken

A
DAT
DÌT ÒNDÀNKS
DE ENORME IMPACT
VAN HET CHRISTENDOM ZÉKER
NÍET DÉ ÉÉRSTE KÉÉR WÀS DÀT 'n MÈNSCH
'n universele ethiek preekte! De Bijbel is op geen enkele manier
dé énige èchte exclusieve bròn van de menselijke moraal (& gelukkig maar,
gezien de VÉLE RACISTISCHE, MISOGYNE & HOMOFOBE OPVATTINGEN DÍE ERIN VERKONDIGD WORDEN)!
Confucius (KONG Fu Tse), Laozi, Boeddha & Mahavira lègden al de grondvesten voor universele ethische codes
toen er van Paulos & JEZUS nog làng geen sprake was, zonder ook maar íets te wéten van het land KANA'AN òf
de profeten van Israël! Confucius onderwees dat iedere persoon anderen moet liefhebben als zichzelf, en dàt was
zo'n 500 jaar voordat rabbij. Hillel de Oudere zei dàt dìt dé èssentie ìs, was & zal zijn van de Thora! In de tijd dat 't
"Jodendom" nòg stééds dierenoffers bij de vleet ÈN de systematische uitroeiing van hele reeksen volksstammen vóór-
schrééf, instrueerden BOEDDHA & Mahavira hùn volgelingen al om níet àlléén géén mènsen kwáád te dóen, maar reeds
nu en hier al geen levende wezens te schaden, zelfs geen insecten, muggen, wormen, steeltjes & stofjes!!! Het sláát dùs
nèrgens òp om de schepping van de menselijke moraal toe te schrijven aan het jodendom & z'n christelijke & islamitische
nakomelingen: zwart, bruin, geel, wit, rood, bleek, creatief, actief, reactief, moet wel, mag niet, eer, straf, snauw, blaf, graf,
zwangerschappen, opvoedingen, bannelingen, migranten, trekdieren, melkvee, hamstervee, zang & dans, dik & dun, ouder &
jonger, discriminatie, pesten, plagen, vragen, schelden, juichen, klagen, eten, drinken, vreten, zuipen, sluipen, kruipen, sport
& spel, brood & spelen, leren, studeren, bierkaai, traincircuit, arbeiders, slaven, zelfstandigen, aandeelhouders, subversieven,
terroristen, hermandad, democratie, oligarchie, dictatuur, big Brothers & little Sisters, zakenlieden, onderwerelden, illusies...