menu myDiary

33404 't blijft überwalgelijk als natievertrutting

MET PIRATEN ALS BV. TELEGRAAF, TROS, AVRO, VERONICA, NOORDZEE, PRIVÉ, REVUE, PANORAMA, LIBELLE, STORY & DIERGELIJKEN. 'N SOORT VAN 'CENTRUMDEMOCRATEN' ALS DE JANMATEN, VIERLINGEN, PVV, BAUDET, PIMMEN, VOLKERTS, MOHAMMADS & AL DIE ENGGRIJZE MIDDENSTANDERS I/D VVD E.D.: BALKENDE BOLKENSTEINERS, DRUKKER&DIKDOENERIGER SENATOREN VOL COMMON ROESTIG SHITFESTIJN!? De kopstubberige standpunten hebben dus al veel opgang gemaakt, maar in wezen zijn ze misleidend: volksverlakkerij?! 't Islamistisch fundamentalisme stelt ons evenzo voor hardnekkige problemen, maar de 'beschaving' waartegen 't zich keert is un geglo-baliseerde beschaving ÈN niet per se un uniek wèsters fenomeen!? Niet voor niets heeft Islamitische Stáát zowel Iran als de USA tegen zich in 't harnas gejaagd! En zelfs islamistische fundamentalisten zijn ondanks al hun middeleeuwse retoriek veel meer geworteld in de huidige globaliseringscultuur dàn in 't 7de-eeuws Arabia? Ze spelen in op de angsten en verlangens van vervreemde moderne jongeren, níet op die van middeleeuwse boeren & kooplieden! Zoals ook PANKAJ MISHRA & Christopher de Bellaigue overtuigend aantoonden zijn de radicale islamisten net zozeer beïnvloed door Marx & Foucault als door Mohammed & hebben ze net zoveel geërfd v/d 19de-eeuwse anarchisten als van de Omajjadische & Abbasidische kaliefen! 't Is dus correcter om zelfs zoiets als islamitische staat (ISIS) meer als 'n afgedwaalde uitloper van onze gezamenlijke mondiale cultuur te beschouwen dan als 'n tak v/d ene of andere onbekende, mysterieuze boom. Wat nòg belangrijker is, is dat de analogie tussen geschiedenis & biologie waarop de theorie v/d 'botsende beschavingen' berust níet klòpt! 'n Groep menschen - v/d kleinste stam tot 'n gigantische beschaving - ìs iets fundamenteel andere dan 'n diersoort, & histo-rische conflicten zijn niet te vergelijken met 't natuurlijk selectieproces? Diersoorten hebben 'n objectieve identiteit die duizenden gene-raties lang blijft voortbestaan... Òf je 'n chimpansee bent of een gorilla hàngt méér àf van je génen dan van je geloof, ÈN andere genen zorgen voor 'n ander sociaal gedrag? Chimpansees leven in gemengde groepen van mannetjes & vrouwtjes: ze concurreren om macht door coalities te vormen met medestanders van beide seksen! Bij gorilla's zit 't ànders: daar vormt één dominant mannetje een harem van vrouwtjes & meestal gooit hij volwassen mannetjes die 'n bedreiging voor zijn positie kunnen gaan vormen úit de groep! Chimpan-sees kunnen geen gorilla-achtige sociale omgangsvormen adopteren, gorilla's kunnen zich niet net zo gaan organiseren als chimpansees & voorzover wij weten worden chimpansees & gorilla's niet alleen de laatste decennia maar al honderdduizenden jaren gekenmerkt door exact dezelfde sociale systemen. Zoiets zul je bij mensen niet aantreffen. Dus ook @myDi kunnen we dit alles als 't ware terugvinden??! ÀLLES SCHOMMELT, SCHUIFT, WIPWAPT, VLIEGT, VAART & STIEFELT......