menu myDiary

32914tb26 big Brothers little Sisters & their Kids

Q
De Arameeërs
waren West-Sjemitische stammen
die we voor 't eerst kunnen tegenkomen in Assyrische koningsinscripties
uit de 12de eeuw v.C., meer dan 3 millennia geleden. De Assyrische koningen enerzijds
organiseerden geregeld veldtochten TÉGEN DÉZE Aramese stammen & grote groepen Arameeërs
werden zodoende naar 't Aramese kernland gedeporteerd. Anderzijds ondernamen deze Arameeërs hùn plundertochten
in Assyrië wanneer 't koninklijk gezag daar ietwat minder stèrk was & vanaf de 9de eeuw v.C. had ook al Babylonië onder deze strooptochten te lijden. In de 8ste eeuw v.C. begonnen de Arameeërs zich in Babylonië te vestigen, eerst enkel i/h westen van Babylonië, maar al vrij snel ook in 't oosten aan de Tigris. De Aramese taal & haar alfabetisch schrift werden met de gedé-
porteerde Arameeërs in Assyrië & de uitgezworen Arameeërs in Babylonië in Mesopotamië geïntroduceerd. Zij veroverden
een plaats in 't culturele leven zodat er naast de spijkerschrifttraditie ook een parallel schrijfcircuit met alfabetisch schrift
op leder/perkament of pa-pyrus ontstond. Wegens de vergankelijkheid v/h nieuwe materiaal is maar weinig van deze
parallel traditie bewaard gebleven, maar de spijkerschrifttradities (die wèl bewaardgebleven zijn) maken duidelijk dat
er naast de spijkerschriftschrijvers (TUPSARRU) ook 'n grote groep van perkament/alfabetschrijvers (SEPIRU) was!
Daarnaast vinden we o/d zijkant van de administratieve spijkerschriftdokumenten vaak 'n korte tekstbeschrijving
i/h Aramees die i/d klei gekrast is of er met inkt is opgeschreven. I/d Achaemenidische periode kende 't Aramees
'n grote bloei omdat 't door de Perzische koningen uitgekozen was als kanselarijtaal en zó óver
het hele Achaemenidische rijk in gebruik was. In Mesopotamië was
het Aramees dan al zó ingeburgerd dat
het 't Assyrisch & Babylonisch
ook als spreektaal
al begon te
verdringen.