menu myDiary

32667YuNoHa2144 zo zouden zelfrijdende auto's

AAN
MENSEN OOK
VEEL BETER TRANSPORT
KUNNEN BIEDEN & MET NAME
HET AANTAL ONNODIGE STERFGEVALLEN
DOOR AUTO-ONGELUKKEN KUNNEN BLIJVEN VERMINDEREN?!
OP DIT MOMENT KOMEN JAARLIJKS AL BIJNA 1,25 MILJOEN MENSEN ÒM
BIJ AUTO-ONGELUKKEN (TWEE KEER ZOVÉÉL DODELIJKE SLACHTOFFERS DAN OORLOG,
ANDERE MISDADEN EN TERRORISME SÁMEN)! Ruim 90% van die zinloze ongelukken wordt veroorzaakt
door uiterst typisch menselijke fóuten: iemand die dronken, onder invloed van alcohol en/of illegale drugs
in 'n auto stapt, iemand die z'n sms'jes typt & twittert onder het rijden, iemand die in slaap valt achter 't stuur,
iemand die zit te dagdromen in plaats van op het steeds veranderend verkeer te letten etceterara! De Amerikaanse
NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION schatte al in 2012 dat 31% v/d fatale botsingen in de USA te wijten was
aan alcohol & illegaal drugsmisbruik, 30% aan veel te hard rijden & 21% aan afgeleide chauffeur? Zèlfrijdende auto's zullen nooit meer ZÓÍETS dóen! Ze hebben natuurlijk wel weer hùn éigen problemen & beperkingen, ÈN sommige ongelukken zíjn ònvermijdelijk, maar naar verwachting zal het aantal doden & gewonden door verkeersongelukken met zo'n 90% afnemen àls àlle menselijke chauffeurs
vervangen gaan worden door computers?! Waarschijnlijk zal de overstap naar autonome auto's dus 'n miljoen mensenlevens
per jaar sparen!? 't Zou dááròm krankzinnig zijn òm automatisering TÉGEN te houden òp terreinen
als gezondheidszorg & transport, puur en alleen òm mènsen hùn bánen
te laten behouden! Overbodig geworden chauffeurs
& artsen moeten dàn maar liever
'iets anders gaan doen' dat
minder risicovol, tragisch
& fataal
ìs...