menu myDiary

32313ag110 zonder twijfel was in die tijd ~~~~~~~~

Q&@

DE GESCHREVEN
TORA EEN DOCUMENT
VAN PROGRESSIEVE SOCIALE WETGEVING
EN EEN DOCUMENT VAN GROOT SPIRITUEEL EN MOREEL INZICHT?!
De rabbijnen gingen verder in deze evolutie van de Tora door er allerlei verfijningen
aan toe te blijven voegen zoals feitelijke afschaffing v/d doodstraf, bescherming v/d vrouw
vooral bij echtscheiding, door 't betálen van schade in plaats van vergelding en de talloze soortgelijke
verfijningen v/d morele wetgeving dichterbij ÈN 'vèràf'!? Dit proces blijft voor ons HÈT voorbeeld van al
dat wíj nu zo nog 'verder moeten blijven scheppen, creëren & ontdekken. Voor ons joden i/d diaspora is
de verbreiding v/d menselijke wet vooral iets wat we, hoewel geïnspireerd dóór ons jodendom, dóen àls
léden v/d samenleving in 't algemeen! Bij 't nader blijven scheppen van 'n joodse samenleving in Israël
is er aan het joodse volk de tot voor kort nog onvoorstelbare kans ÈN uitdaging meegegeven om een
wettelijk systeem & 'n morele gedragscode te creëren die zowel een weerspiegeling is van de wortels
v/d vroegere geschiedenis v/h jodendom als v/h beste v/d huidige morele inzichten! Dat is bepaald
geen eenvoudige zaak & táák, zoals de voortdurende strijd in Israël & 'ommelanden' óver de plaats
v/d joodse wet ìn het wettelijk ÈN institutioneel leven van die 'multiculturele' maatschappij
heeft laten zien?!! Kana'anieten, Palestijnen, Druzen, christenen, Arabieren, Grieken,
Turken, modern & primitief, zwart, wit, bruin, seculier, sectarisch, ouderwets,
antiek, AeGYPTenaren, Syriërs, Perzen, Assyriërs, Yezidi, Babyloniërs,
IRAQI's, Al Qaida, Hamas, PLO, extreem
fanatiek, onverschillig, opportunistisch,
crimineel, bij- & goedgelovig,
liefhebbend &
hatend...