menu myDiary

32079Schèpping, 'n Vráág áán Jóden: 't is 'n feit~

Q&@
DAT WIJ
JODEN IN HOGE MATE
DE SCHEPPING HEBBEN
LATEN LIGGEN ALS THEOLOGISCHE
KWESTIE? Overtuigd als we waren dàt
't Ontstaan v/d soorten & v/d wereld zelf
iets is dat eerder door wetenschappers dàn
door theologen uitgelegd zou moeten kunnen
blijven worden, hebben de meesten van ons er
geen heil in gezien om 'n verdediging te ondernemen
van oeroude joodse visies óver de schepping? Àls joden
i/d afgelopen eeuw bepaalde theologische kwesties aan de
orde stelden ('n eeuw waarin theologische kwesties bepaald
niet onze sterktste kant waren), dan waren dat voornamelijk
die over de openbaring ("G d gàf de THORAH?"knipoog, over gezàg ("HOE MOETEN WE ONS NU AAN DE GEBODEN HOUDEN?"knipoog
èn over voorzienigheid ("Waar was G d tijdens de HOLOCAUST/SHOAH?"knipoog! Er waren echter geen theologische discussies over schepping. We hebben Genesis 1 verder liever in de handen gelaten v/d zogenoemde creationisten onder de fundamentele christenen?
Kringen die ins zowel sociologisch als theologisch volkomen vreemd voorkomen! Maar die kwestie v/d 'schepping'
zal als onderwerp niet zó snèl verdwijnen? 't Blijven zoeken naar zingeving en de vraag naar de oorsprong
zijn niet eenvoudig van elkaar los te maken! Als we onszelf afvragen
wàt léven al met al ìs, waarom we leven & sterven,
dan móeten we allereerst de vraag
stellen hoe we hier nu
eigenlijk gekomen
zijn.