menu myDiary

32077AG52 1 G D: 2 wégen~schepping is Liefdesleven

Q&@

ÉÉN G D,
MAAR WAARGENOMEN EN
GEKÈND OP TWEEËRLEI WIJZE.
YHWH DIE DE WERELD TE BOVEN
GAAT ÈN OMRINGT, ÈN YAHWEH DIE
DE WERELD VERVULT. VAN BINNENUIT ÈN
VAN BUITENAF. TOECHOUWER ÈN BELÉVER. DE
TRANSCENDENTE G D IS IN EN RONDOM ONS ZO NU
EN DAN VOOR ALTIJD: DEZE G D IS NIETS EN NIEMAND ÀNDERS
DÀN EIN SOF - DAT WAT ZONDER EEN GRENS IS, ZONDER EINDE,
ZONDER DEFINITIE: G D ALS MYSTERIE, BESTAANSGROND, GEWETEN, AANWEZIG,
WORDEND ZÍJN EN NÚ ZÓ DUS OOK DÉ G D DIE DE AARDE VERVULT MET 1001 GEZICHTEN:
DIE ÈLK MOMENT VERANDERT ALS DE WERELD GROEIT EN ZICH ONTWIKKELT, ALS GENERATIES KOMEN EN GAAN
IN EEN SCHIER EINDELOZE CYCLUS VAN GEBOORTE EN DÓÓD: ONS ONTSTAAN EN
VERGAAN IS ZOWEL MOEDER ALS VADER VAN AL
DEZE GEBOORTECYCLI: ZOWEL
OUDER ALS
KIND.