menu myDiary

31818AGE21 die beweging van vraag naar bevestiging

Q&@
KAN LANGZAMERHAND KOMEN
ÈN ZELFS DE INDRUK WEKKEN ONS HEIMELIJK TE BESLUIPEN
ÈN ÒNS BEWÙST ÌN ZIJN HOUDGREEP TE 'WILLEN' NÉMEN? DÀT 'JA!' ÌS 'N BEVESTIGING
VAN HÈT LÉVEN ZÈLF? HET ÌS 'T VERLÒF DAT WE ÒNSZÈLF GÉVEN OM NU & HIER ZÓ 'N BEROEP TE DOEN
'ÒP DÉ NÁÁM VÀN G D', OM ÒNSZÈLF ÒP DÉZE DÍEPE PERSOONLIJKE MANIER ÓPEN TE GAAN WILLEN BLIJVEN STELLEN
NÁÁR LÉVEN! In onze gebeden [of ultieme smékende 'hersendialoog'] HÈBBEN we dan ook blijkbaar 'n LÉVENDE
AANWÉZIGHEID gevònden, 'n realiteit die wóórden te bóven gaat? ZÒNDER ÒP ENIGERLEI WÍJZE "ÒNZE
INNERLIJKE STILTE TE GAAN DOORBREKEN", hééft het TÉGEN òns gezègd:
"ÌK BÈN ÈR!"?!

Wíj antwoorden mèt dé totaliteit van ons wézen: "JÁH, HÉILIGE, WÓÓN
TE MÌDDEN VÀN DÉ GEBÉDEN VÀN ISRAEL"
{'de strijder
g ds'}!

Dàt
ÀLLES bevàt
òns stille 'JÁH'!". Wij erkennen dàt ònze stille
religieuze taal níet de Énige ìs waarin dé werkelijkheid
die wij tegenkomen gevàt en gevitamineerd,
gevitaliseerd èn Gevíerd
kan worden
...