menu myDiary

31577fatkissmydiarygk266YosjiYAH was 8 jaar oud...

Q

TOEN HIJ
DE TROON BESTEEG
OP ZIJN BEURT, MAAR
PAS TOEN HIJ 26 WAS
LIET HIJ ZICHZELF KENNEN!
Tijdens de regering van zijn vader & grootvader
was de wereldberoemde Te{m}pel van Sjlomo wel 'n beetje onderhouden
door de werklieden die daartoe al aangesteld waren, maar meestal was er nog veel te weinig geld beschikbaar,
en dus moesten deze mensen wel op zoek naar bijbaantjes om hun gezinnen te kunnen onderhouden?! Waar bleef het geld
dat de mensen moesten betalen aan de Te{m}pelbewakers bij betreden van de Tempel? Ik heb geen idee, maar wel een vermoeden!
Ik denk dat de geestelijkheid & dergelijke daar allemaal wel raad mee wist, want corruptie heeft nooit veel last gehad van vroomheid ÈN andersom?! Ik denk dat koning Yosjiyah dàt wìst, maar zich van de domme hield toen hij ut volgend Bevel liet uitgaan!? 'ZÈG TEGEN DE HOGEPRIESTER CHILKIYAH DAT HIJ HET GELD DAT DOOR DE DAGELIJKSE TEMPELBEWAKERS INGEZAMELD IS BESCHIKBAAR STELT AAN DE TIMMERLIEDEN & DE METSELAARS VOOR HET AANKOPEN VAN HOUT & GEHOUWEN STENEN OM DE TEMPEL
TE HERSTELLEN! ZEG HEM BOVENDIEN DAT IK DE WERKLIEDEN BLINDELINGS VERTROUW & dat ze daarom
geen verantwoording hoeven af te leggen over de besteding van het geld!' ZO LUIDDE HET BEVEL! Vooral
dat laatste, ut ozo blindelings vertrouwen in de werklieden, werd door 't VÒLK giechelend gevoeld
als 'n steek onder water
naar de geestelijkheid.