menu myDiary

3138855b laten we daarom ook enkele belangrijke ~

Q
PASSAGES NU NOG EENS EVEN IETWAT NADER/INTENSER BEZIEN? In DEUT 12:5 laat de Masoretische tèkst Mosjeh ons als volgt toespreken: 'DE PLAATS DIE DE HEER UW GOD UIT HET GEBIED VAN AL JULLIE STAMMEN ZÀL UITVERKIEZEN ÒM ÀLDÁÁR ZÍJN NÁÁM TE VESTIGEN, ÒM DÁÁR TE WONEN, DÍE ZÙL JE ZÓEKEN EN DAARHEEN ZULLEN JULLIE GAAN (vergelijk ook de vv. 11, 21 e.a. waar óók de toekomende tijd v/h werkwoord {'ZÀL UITVERKIEZEN'} gebruikt wordt; in totaal gaat 't om 21 van zulke verzen @DEUT)!
De Samaritaanse tekst leest op àl deze plaatsen níet 'zàl úitverkiezen' maar de verleden tijd 'heeft uitverkozen,' waarbij de implicatie is dàt het dus niet kàn gaan om Yeroesjalayiem dat pas i/d veel latere toekomst [tijdens DAWIEDEWIEDEWIED!] tot plááts van Gòds eigen TE(M)PEL gekozen wordt? Dus dat het om de berg Garizim moet gaan wòrdt duidelijker als we zien dat 'n passage uit 't látere hoofdstuk DEUT 27 in licht gewijzigde vorm als in EXODUS 20 & DEUT 5 direct ná de DEKALOOG (de 10 Woorden/Geboden) i/d tekst ingevoegd is geworden! In DEUT 27:4-5 lezen we dat Gòd tot de Israëlieten zegt dat ze na de overtocht over de Yardeenrivier 'n stenen altaar voor hem moeten oprichten op de berg EBAL {bij SiCHEM}! In de Samaritaanse Pentateuch staat hier ipv. 'Ebal' {Eyval} echter de naam 'GARIZIM,' {Gerizim} hetgeen 'n bewuste verandering (b)lijkt te zijn?! Déze passage is nu i/d Samaritaanse bijbeltekst tevens naar voren gehaald & als een soort van 11de gebod áán de DEKALOOG in EX 20 & DEUT 5 tóegevoegd {in feite geldt 't bij de zogenaamde 'Samaritanen' als 't 10de gebod omdat zíj het eerste gebod slechts als INLEIDING op de DEKALOOG beschouwen}! Vandaar dat Mosjeh in DEUT kàn zeggen dat Gòd zíjn eigen Héilige Plááts àl hééft uitgekózen & dàt (dus) níet pas i/d TOEKOMST zal (gaan) doen?!! Uiteraard hebben de Samaritanen volkomen (zó ook al) gelijk als ze zeggen dàt er i/d TORAH {hùn 'ÉNIGE' "HEILIGE" BOEK!} helemaal nèrgens van Yeroesjalayiem als plaats van Gòds (!) KEUZE sprake is! Maar stáát 't wèl ècht VÀST dat die verandering van 'Ebal' ìn 'Garizim' niet dé originele tekst is? Enkele gegevens nml. pleiten hier vóór 'hèt gelijk' v/d Samaritanen: [we komen 'straks' (?) erop terug]! Kijk in ieder geval vooral voor het 'gemak' naar alle betekenissen van al die namen als ABEL, ADAM, EVA/CHAVA, GAYA, Ebal, Gerizim, TSION, Sinaï, Kanaän, Israël, Falastin, Syria, Urdun, Amalek, AeGYPTe... & als je toch interesse hebt & 'bezigbent': Assyrië, Babylon, Chaldea, Elohim, EL, BAÄL, YaHWeH, Genesis/Exodus, DEUT/LEV, PSALMEN, KRONIEKEN, KONINGEN, HOOGLIED, PROFETEN, PARADIJS, PARDES, NOACH, ARK, TRADITIES, wetten, regels, offers, straffen etcete-rara?!!