menu myDiary

31386gkvo5182b ik begreep niet wat ik zag, want ~~

Q
IK ZAG EEN AANTAL DOODSTILLE PAARDEN! HET PAARD VOOR MIJN WAGEN BRIESTE EN SCHUDDE MET ZIJN KOP OMDAT HET WATER WILDE DRINKEN, MAAR DE PAARDEN VOOR DE TEMPEL BEWOGEN GEEN SPIER! ZE STONDEN TROTS, RECHT VEREIND EN ZE STAARDEN MET OPGEHEVEN HOOFD IN DE VERTE EN TOCH LÉÉK HET OF ZE DOOD WAREN?
IK WEET NIET MEER OF IK TOEN GEWÉTEN HEB DÀT ÌK BÉÉLDEN ZÀG & GEEN DODE PAARDEN. ZE TROKKEN DE ZONNEWAGEN WAAR GOD MEE LANGS DE HEMEL REED, WANT, VOOR WIE HET NOG NÍET WÉÉT: GOD IS DE ZON DIE ONS VERWARMT!
IK WEET NÚ WAT IK TOEN GEZIEN HEB, MAAR TOEN IK DOOR MIJN VADER UIT DE WAGEN GETILD WERD EN DE TEMPELVOORHOF WERD BINNENGEDRAGEN WAS IK NOG STEEDS GEHEEL IN DE WAR EN DACHT IK DAT IK HAD GEDROOMD?!
IN DIE VOORHOF STONDEN DE BEELDEN VAN BAÄL, ASJERA EN VAN DE ZON, DE MAAN EN DE STERREN! AAN AL DEZE GODEN WERD GEOFFERD! GROTE GROEPEN MENSEN WIERPEN ZICH VOOR HEN OP DE KNIEËN EN HIEVEN GEBEDEN AAN!
MAAR MIJN OUDERS BRACHTEN ME NAAR EEN HOEK VAN HET PLEIN WAAR HET STIL WAS! DAAR STOND EEN PAAL VAN ONGEVEER 2 METER HOOG EN BOVENOP DIE PAAL KRONKELDE EEN SLANG VAN KOPER. IK HAD GEEN ZIN OM NAAR DAT ENGE BEEST TE KIJKEN, WANT HIJ HAD FONKELENDE OGEN DIE VUUR SPETTERDEN IN DE ZON!
'Luister Chulda,' zei mijn vader. Hij droeg me in zijn armen waardoor ik me veilig voelde! 'Dìt ìs NECHUSTAN, de slang die de profeet Mosjeh voor òns gemaakt heeft! Nechustan is de Énige godheid die je genezen kan van het gìf van de slang! Maar als je genezen wilt dan moet je hem wèl áánkijken!! Je moet onder ogen zien dàt je door een slang gebéten bent!'
TOEN HIJ UITGESPROKEN WAS VERBORG IK MIJN GEZICHT TEGEN ZIJN BORST OMDAT IK NIET DÙRFDE KIJKEN.
Alsjeblieft, Chulda,' fluisterde mijn vader. 'Doe het voor mamma en voor mij. We willen zó gráág dat je bíj òns blíjft!'
IK WEET NOG HÓE ZWAAR MIJN HOOFD WAS. IK KÉÉK ÒM, MAAR 'T WAS ÒF ÌK MET ÀL M'N KRÀCHT 'N DEUR MOEST OPENDUWEN, ZÓ ZWÁÁR WÀS 'T ÒM M'N GEZICHT VAN M'N VADERS BORST LÒS TE MAKEN, EN TOEN DÀT WÀS GELÙKT VIELEN M'N OGEN DICHT ALS HOUTEN LUIKEN VOOR EEN VENSTER.