menu myDiary

31087ldjdb442pas i/d volgende nacht, van donderdag

Q&@
OP VRIJDAG, pikt de BBC twee Duitse persberichten uit de lucht, één naar Zwitserland & één naar Japan?
Er schijnt een oproep te zijn dat de Nederlandse exmilitairen zich moeten mèlden voor krijgsgevangenschap! Hóe moet men dàt in London interpreteren? HJvdB, hoofdredacteur van Radio Oranje, pleegt snel overleg met de ministerpresident, prof. Gerbrandy, & op vrijdagmiddag om 1 uur zegt de regeringsradio: NÍET MÈLDEN, DESNOODS ONDERDUIKEN! De geheime radioverbindingen met bezèt gebied bevinden zich na 't aanvankelijk fálen in 1941 & '42 nog pas in 't eerste stadium van nieuwe opbouw? Wèl functioneert de zgn. Zweedse wèg, Delfzijl-Stockholm, & de Zwitserse weg, naar Genève, maar de berichten doen er nog een week of twee over & Londen is volstrekt onkundig van hetgeen er díe vrijdag in bezet gebied gebeurt?! Twenthe staakt dóór! In Almelo staken alle scholen. 't Inter-lokaal verkeer komt stil te liggen. Veel boeren weigeren om nog mèlk àf te leveren aan de zuivelfabrieken! Met lége karren rijden de melkrijders weer naar huis. Van de 24 Twentse zuivelfabrieken gaan 13 in staking. In Friesland, in Leeuwarden, is 't die vrijdag marktdag. De Frico, de Condensfabriek Friesland, de Leeuwarder Papierwarenfabriek, de gemeentebedrijven, zij gaan alle in staking & de marktbezoekers keren huiswaarts met het bericht: LEEUWARDEN STAAKT!
Uit de Noordoostpolder stromen er die dag bijna 4000 arbeiders weg! Felle stakingen breken er ook uit in de Kop van Overijssel en in Groningen, in de Veenkoloniën. Stakingen i/d fabrieken aan de Veluwezoom! In Arnhem tijden alle trams naar de remises & 5000 arbeiders van AKU & ENKA gaan naar huis. Bij Philips in Eindhoven loopt die vrijdagmiddag het hele bedrijf leeg - 18.000 arbeiders.
ÈN de staking slaat over naar andere bedrijven in Dordrecht, de werven langs de Noord, het hele Westland, in Den Haag de tram, onderdelen van de PTT, verscheidene gemeentelijke bedrijven & diensten, enkele fabrieken, en de ruim 2000 meisjes v/h Girokantoor lopen er 400 de deur uit? In Velsen staken de Hoogovens & Van Gelders Papierfabrieken, in Krommenie & Wormerveer vrij veel grote bedrijven, in A'dam korte tijd alleen Werkspoor, de Dok- & de Droogdokmaatschappij. De Stad van de FEBRUARISTAKING herinnert zich hóe hàrd díe grootse protestdemonstratie onderdrukt ìs! Voorts staakt vrijwel het gehéle platteland, krachtig vooral in heel Friesland! En búiten de staking staan alleen delen van Noord- & Zuid-Holland & Utrecht ÈN het grootste deel van de eveneens door de Duitsers militair zwaarbezette provincie Zeeland! En de bezetter vreest: dìt KÀN óverslaan naar bezet België, bezet Frankrijk? Opstand in geheel West-Europa KÀN betekenen: geallieerde landing! Kortom: 't oude liedje van onderdrukking, bevrijding, terreur, chaos, wreedheid etc.