menu myDiary

30810gkbvo4224 ik vroeg: 'Gelooft u dat uw voor-

Q
VADER
MOSJEH I/D SINAÏWOESTIJN
DUIZENDEN MENSEN HEEFT LATEN VERMOORDEN
OMDAT ZE 'N GOUDEN KALF VEREERDEN?' IK ZÀG DAT MIJN VRAAG
HEN SCHOKTE & OMDAT IK HEN GEEN VERDRIET WILDE DOEN, VOEGDE IK ER
ONMIDDELLIJK AAN TOE: 'Dat is Het Verhaal dat in Yehoedah verteld wordt!'
DE WOEDE V/D PRIESTERS WAS GROOT! Ik zei: 'Troost u met de gedachte dat dìt politiek is!'
De valse profeten van YEHOEDAHDAH zijn politici die Partijdige Verhalen Verzinnen òm schade toe te brengen
aan hun vijanden! In dit geval proberen ze weer eens om de bevolking van Israel àngst aan te jagen!
'Ú HEEFT EEN KONING DIE OM ZIJN GEDRAG DOOR MOSJEH, ONZE GROTE PROFEET, TER DOOD ZOU WORDEN GEBRACHT,
DÙS GEHOORZAAM HÈM NÍET!' Dàt ìs het wat zíj zèggen, maar ze wéten dàt ze líegen, hùn hoofd loopt rood aan van schaamte,
ze schieten 's nàchts gillend van schrik overeind in hun bed! WEET U, DE STAD DÀN IS NU EENMAAL EEN HEEL OUD SPIRITUEEL CENTRUM, EVENALS BETHEL! Héél véél óuder dàn hùn Yeroesjalayiem en dáár zijn ze in Yehoedah jaloers op! Ik, YARAV'AM, zei
tegen mijn VÒLK: 'GÁ níet naar Yeroesjalayiem om onze G d 'n plezier te doen, want je kùnt in Dàn ÈN Bethèl véél béter
terecht! Wáár hééft Sjlomo zíjn TePeLTeMPeL gebouwd? Òp de Berg MORIAH, de berg waar ooit Avraham zijn zoon
Yitschak dreigde te slachten! Maar ÒNZE G D WÌL géén kinderoffers en dùs verhinderde hij/zij dat Avraham zijn
Dwaze Plan ten uitvoer bracht! Het ìs géén vrolijke plek, want het herbergt 'n uiterst kwalijke
herinnering aan fervente afgoderij... Wèlke Váder ìs bereid om zijn ZÓÓN te slàchten
òm dáárméé de gunst van de goden te wìnnen?
Hèbben we híer niet
te maken met een
extreem religieus
fanatisme?