menu myDiary

30809gkbvo4223 alléén primitieve mensen gelóven...

Q&@
ÌN ÈN AANBIDDEN HÈT AFGEBEELDE DIER OF SYMBOOL, MAAR DE MENS DIE EENMAAL LEZEN EN SCHRIJVEN KÀN WÉÉT DAT ER SPRAKE IS VÀN 'N ÚITBEELDING: DE VERBEELDING VAN ÉÉN OF MEERDERE EIGENSCHAPPEN! WIE IS ER NU NOG STEEDS ZÓ ÀCHTERLIJK ÒM TE GELÓVEN DAT GÒD ERUITZIET ÀLS EEN MÈNS? VÉLEN! IS DAT DAN NIET NOG VEEL ÈRGER? ALS ER GESPROKEN WORDT OVER GODS MÒND, GODS OREN, GODS HANDEN, OGEN EN VOETEN, DAN ZÍEN WE 'N MÈNS VÓÓR ÒNS
EN DÀT VINDT IK AL TE VERFOEILIJK! Maar met het stierkalfje beelden we slechts lieflijkheid èn schoonheid uit:
we voelen verering èn ontroering, trouw en aanhankelijkheid bij 't zien van dàt beeld omdàt 't wèlgeschapen is, niet
omdat we denken dat Gòd èrúitziet àls 'n kalf of 'n làm Gòds?! "GÒD zíet er helemaal niet úit"! GÒD hééft géén gestalte,
maar z'n EIGENSCHAPPEN ZÍJN WÈLGESCHAPEN EN VRUCHTBAAR: dàt willen we verbeelden, méér níet!? De tweede reden
overtuigt u wellicht nòg méér?! Óver béide steden waar ik tempels voor 'ònze g d' liet oprichten vàlt véél te vertellen,
maar laat ik beginnen met DÀN dat in 't uiterste Nóórden ligt aan de westelijke voet van de Chermonberg: ooit héétte
die stad LAÏS, maar werd veroverd door de Danieten, één v/d stammen van Israël! Die Danieten hadden 'n zilveren goden-
beeld bij zich dat ze onderweg naar Laïs van iemand gestolen hadden. Toen ze Laïs veroverd hadden plaatsten ze dit zilveren
beeld in 'n heiligdom & dàt bééld ìs dáár blijven staan tot i/d dagen v/d profeet Sjmóe'el! Lànge tijd dus. Nú is 't verdwenen,
ik weet niet wáár het is! Maar nú kòmt het. Ònze grote profeet MOSJEH had 'n zoon die GER'SJOM heette, Ger'sjom had 'n
zoon die Yonatan heette en, let òp, de kleinzoon van onze Gróte Profeet, wèrd de hogepriester van Dàn, de priester v/d
tempel met 't zilveren godenbeeld! Ìk wéét níet hoe dat beeld eruitzag, maar 't gàf in ieder geval 'n beeld van 'G d'!
Hàd die kleinzoon van Mosjeh daar bezwaar tegen? Blijkbaar niet! En ik ga vèrder: de nakomelingen van Yonatan,
de kleinzoon van Mosjeh, díenen tòt op de húidige DÀG nòg stééds als priesters van Onze G d ìn Dàn! Ìk bèn naar Dàn gereisd & heb hèn gevraagd wat zij van m'n gouden kalf vonden? Ze waren er dòl op! Ze waren míj dankbaar dat ik hen
van 'n mooie tempel èn 'n 'zìchtbare G d' voorzien hàd...