menu myDiary

30438gkbvo442 Eliam grinnikte bitter & schudde z'n

Q
HOOFD!
'Het is de vraag of vroomheid ergens goed voor is, want het heeft Uryah niet geholpen! Die god van jullie is niet bepaald rechtvaardig?'
'Praat me niet van goden en godinnen,' zei ik, 'maar vertel met verder over URYAH!'
IK ZEG HET MAAR EERLIJK: IK HEB NIKS MET DE GODEN, ZE LATEN ME KOUD! Méningen óver hèn beschouw ik als zinloos gezéver, want in werkelijkheid wéten we immers van nìks? Er lopen in dit land honderden profeet rond die beweren dat de goden dìt hebben gezegd of dàt, maar ze kletsen uit hun nek! Ze ergeren me mateloos omdat het bedriegers zijn die domme mensen het hoofd totaal op hol kunnen brengen èn daardoor màcht verwerven? Zij léven van de goedgelovigheid van onnozele mensen èn hoeven geen vinger úit te steken! Profeet zijn is een beroep in Israël?! Stel je voor dat je de kost verdient met geklets, gezever & flauwekul, dan word je toch misselijk van jezèlf?
De oude man wierp me een wantrouwige blik toe: 'Waaròm wìlt ú wéten óver Uryah?' vroeg hij. Zijn stèm knèrpte opeens. 'Hééft u iets TÉGEN uw vader?'
IK HERINNER ME DAT DIE VRAAG AANVOELDE ALSOF IK EEN KLAP IN MIJN GEZICHT KREEG! Ik kòn dàt tóen nog niet verklaren, maar nú wéét ik dat Eliam me sloeg met zijn vooruitziende blik: Ìk hàd níets TÉGEN mijn vader, maar ik was wèl bezig òm íets tegen mijn pa te ontwikkelen en híj ráádde dàt?!! Sòmmige oude mensen kijken dwars door je héén!?
'Uryah sneuvelde tijdens het belèg van RABBA, de hoofdstad v/d Ammonieten,' sprak Eliam. 'Hij kwam té dìcht bij de stadsmuur en werd neergeschoten door een Ammonitische Boogschutter! Éinde Verháál! Méér zèg ik niet!'
Ik probeerde nog om hem op gang te houden en zei: 'Daarna nàm mijn vader uw dochter Batsjeva tot vrouw omdàt ze weduwe was geworden!' HET HÍELP NÍET! Eliam stond òp. 'Neem me niet kwalijk. Ik ben toe aan mijn middagdutje!' HIJ SCHUIFELDE VANUIT DE BINNENPLAATS HET DONKERE HUIS BINNEN! 'Ú komt er wel uit denk ik,' hoorde ik hem nog mompelen. Ìk hàd hem natuurlijk kùnnen tegenhouden, maar ik deed ut niet! Ik was opgelucht dat hij me liet ontsnappen aan zijn Verháál, want ik was er bang voor. Voor Mòr is Rabbat Ammon de stad van gastvrijheid & 'internering': vóór, tíjdens & ná de Zesdaagse oorlog in juni '67! Zo zie je maar weer wat alle zg. 'bijbelverhaaltjes' met 'n mèns kùnnen dóen: 't wèrkt als 'n soort kompas, telescoop & microscoop ìnéén? Zoals 'n 'alefbeit', spijker-schrift, hiëroglyfen, runen, babygebabbel, psalmen & gezàngen, muziek & alle vormen van falderie & faldera ~ ut spèlt 'belévenissen'...