menu myDiary

30072pm260 òm hùn bewéégrédenen te begríjpen, & de

Q
GEVAREN
DIE ZE OPLEVEREN,
MÓETEN WE DE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN ONDERZOEKEN -
òngelíjkheid, 't gevóel géén perspectief te hebben, 'n gebrèk áán mátigende
institúties, àlgehéle politíeke úitzichtlóósheid - waaronder een besef van nutteloosheid
omsloeg in een ANARCHISTISCHE ideologie?! Èn we moeten terugkeren naar de man uit
een achtergebleven land die de politieke revòlte 'n existentiële, internationale dimensie verleende!?

Michael BAKOENIN is altijd al minder bekend gebléven dàn Marx & Mazzini, z'n theoretiserende,
samenzwerende & konkelende collega's tijdens enkele lange decennia vòl MÌSLÙKTE revoluties
& òpstanden in Europa! Maar met zijn idee over ònbepèrkte individuele vrijheid
liep déze Rùs vóórúit op 'n tijdperk ná de barricades, gewapende
opstanden, verafgoding v/d natiestaat &
hedonistische zelfontplooiing
......