menu myDiary

30071pm259'tis'nverdwaaldevreemdlingzekervraageffe

Q
DE
HÉLE WÉRELD
IS ALS 'n Dòrp
vòl met individuele vreemdelingen
op zoek naar 'n Thúis? Vraag ze naar hun Náám!!
ZONDER ZUIPPARTIJEN & DRUGSMISBRUIK! Bevrijd van het verleden
en zijn morele beperkingen kunnen ook deze misdadigers die o/d vlùcht zijn
voor hun eigen duistere geest vrijelijk dromen van 'n Níeuw zèlfbééld; hun blijkbaar tomeloze energie
manifesteert zich nu al evenzeer in hévig individualisme als in politiek avant-gardisme? Òmdàt ze gebruikmaken
van de aardse onderkomens èn mìddelen van 't leven van alledag - motels, cafés, sportscholen, internetchatrooms,
Facebook-posts, YouTube-filmpjes, Twitter-tijdlijnen, autoverhuur-bedrijven èn, in Awlaki's geval, dure escortservices -
zijn zowel mondiale jihadisten als 'binnenlandse' jihadisten ònmìskènbaar 'product' v/d MÓDÈRNE Tíjd, v/d communicatie- & reclametechnologie ervan, de àngst voor 't verlies vanwilskracht & energie, de verstikking v/d individualiteit èn 't paradoxale
Gebòd òm bijzònder, mànnelijk èn énergíek te zijn?! 't Ìs WÈL dúidelijk dàt er ìn de toekomst veel méér vàn
zùlke MÀNNEN èn vróuwen zùllen kómen, GEMÁÁKT èn gebróken dóór de globalisering,
zònder 'n specifiek Dóel òf motíef, maar vòl drómen
óver spèctaculair gewèld: mannen & vrouwen
die de politiek, het leven
zèlf, iets v/d náderende
Apocalyps [méé]geven!
Dé [Àller]Láátste
Mènschen?