menu myDiary

29833pm190 Theodor Herzl schreef zíjn baanbrekende

Q

MANIFEST VAN HET ZIONISME,
De Jodenstaat (1895) terwijl hij in Parijs nooit vèr
van de muziek v/d ANTISJEMITISCHE Wagner was ÈN bekende dat hij
'ALLEEN OP DE AVONDEN WAAROP DIE NIET WERD UITGEVOERD TWIJFELDE
AAN DE JUISTHEID VAN MIJN IDEE'! Marinetti beweerde dat Wagner 'DE VERRUKKELIJKE
WÀRMTE IN MIJN BLOED OPSTOOKT EN ZO GOED MET MIJN ZENUWEN OVERWEG KAN DAT IK
VRIJWILLIG, UIT LIEFDE, MÈT HÈM OP EEN WOLKENBED ZOU GAAN LIGGEN'! Dàt Wagner in Europa
zó gróót wàs illustreerde de langverwachte triomf v/d Duitse geestelijke cultuur óver zijn óude materialistische
& corrupte burgerlijke vijand: Frankrijk! Maar Wagner werd op 't hoogtepunt van zíjn Roem nòg stééds gekweld
door zijn vernedering in Parijs, waar de fascinatie van deze provinciaal voor het luxueuze, grootstedelijke leven
was geëindigd in gedeeltelijk succes ÈN een schandaal! Hij schreef een ode toen het Duitse leger in 1871 Paris
ìnsloot en een éénakter toen het de stad veroverde en bezette! Het duurde niet lang of hij bevestigde Heines
àngst dat de keerzijde v/d francofobie 't ANTISJEMITISME was? Meyerbeer, zijn rivaal in Parijs, leek Wagner hèt
bewíjs dàt dé gèldverdienende JÓÓD HÈT DOMÉIN van de cultuur geïnfecteerd had: 'IN DE HUIDIGE TOESTAND
IN DE WÉRELD ÌS DÉ JÓÓD AL MEER DAN VOLDOENDE GEËMANCIPEERD: HIJ HÉÉRST, ÈN ZÀL HÉÉRSEN
ZOLÀNG GÈLD DÉ MÀCHT BLÍJFT DÍE ÀL ÒNZE DÁDEN ÈN ÒNDERNÉMINGEN HÙN KRÀCHT ÒNTNÉÉMT!'

Hèt was essentieel, schreef RW in zijn essay 'ERKENNE DICH SELBST', dàt ut DÚITSE Vòlk tot zèlfinzicht
kwàm, want dàn 'zullen er geen Jóden meer zijn! Wíj Dúitsers kùnnen [...] déze grote òplòssing béter dàn
ÉNIG ÀNDER LAND TEN UITVOER BRENGEN!'