menu myDiary

29832pm189 v/d schrijvers & kunstenaars die Nieuwe

Q&@

WAARDEN WILDEN
CREËEREN ZONDER RELIGIE
ALS RICHTSNOER VIEL WAGNER
NOG HET MEEST OP, MET ZIJN POGING
OM EEN NIEUWE MYTHOLOGIE VAN DE MENS
TE SCHRIJVEN?! In díe gigàntische onderneming
Richard W. 'n glànsròl weg voor zíjn kùnst: in zijn opvatting
wàs dé kùnstenaar, vernederd dóór het kapitalisme ÈN burgerlijke
cultuurbarbaren, dé hógepríester van dé nátie!? Maar híj máákte
'VERMAAK VOOR DE MASSA, LUXE VERWENNERIJEN VOOR DE RIJKEN'
!
Er was behoefte aan 'n nieuw maatschappelijk verbond tussen de massa onderling
ÈN tussen de màssa en de díchter? Tùssen 1848 & 1874 kwam Richard Wagner tot een
soort synthese van theorie en praktijk toen hij het libretto en de muziek voor Der Ring
des Nibelungen
schreef, die twee jaar later integraal opgevoerd werd tijdens de opening
van het Festspielhaus in Bayreuth (met Nietzsche als één v/d bezoekers)! De Italiaanse futurist
Marinetti, die 'n hekel had aan de 'onuitstaanbare gemeenplaatsen' v/d opera's van Puccini, noemde
RW 'het grootste decadente genie & dááròm dé méést geschikte kunstenaar voor onze moderne ziel'!
Die Wagner-cultus was pan-Europees & liep dwars door nationale & ideologische scheidslijnen heen ...
AH beweerde dat híj zijn Weltanschauung ontleende aan zijn vroege kennismaking met Wagners
RIENZI: 'Het BEGÒN op dàt moment!'