menu myDiary

29831pm188b toen Karl Marx in 1849 vanaf het Euro-

Q

PESE VASTELAND
NAAR ÈNGLAND VLUCHTTE,
WAAR HÍJ ZÍJN LAATSTE RUSTPLAATS VOND,
STOND WAGNER IN DRESDEN OP DE BARRICADEN
{om onder andere handgranaten te helpen bemachtigen}!
Bakoenin stelde voor dat hij een trio schreef met 'n tenor die
'ONTHOOFD HEM!', 'n sopraan die 'HANG HEM OP!' & 'n bas die
'BRAND, BRAND!'
zong! Wagner raakte opgewonden toen het
operatheater waar hij kort daarvoor de negende va. Beethoven had
gedirigeerd in vlammen opging! (Hij werd er later van beschuldigd dat
hij die brand aangestoken had!) Maar de opstand werd neergeslagen & Wagner
moest in een gehuurde koets naar Zürich vluchten. Hij riep Bakoenin en andere ernstig
kijkende strijdmakkers hartstochtelijk toe: 'VÈCHT, VÈCHT VOOR ALTIJD!'
De Duitse Romantici hadden met hun kunst de basis willen leggen voor 'n nieuw gemeen-
schapsideaal als tegenwicht voor de maatschappelijke tegenstellingen die het gevolg waren
van econom(ist)isch nùt & individualisme? Wagner was erfgenaam van die ambitie, evenals
v/d Teutoonse legendes en allerlei mythologieën, die híj vervolgens opblies tot een Groots
Visioen van Duitslands geestelijke ÈN culturele wedergeboorte! Hij mengde met verpletterend
effect kùnst ÈN politiek, tientallen jaren vóór D'Annunzio, & werd zo ook de belichaming v/d
Romantische revolutie in haar meest profetische - & megalomane - gedaante toen híj
God probeerde te vervangen door dé moderne mèns?! 't In de 17de & 18de eeuw al
ingezette proces waarin de mens God vervangt àls middelpunt v/h bestaan ÈN zó HÉÉR &
Mééster wordt over de natuur doordat hij nieuwe wetenschap & technologie toepast,
had i/d middelste decennia van de 19de eeuw een hoogtepunt bereikt! 't Bééld van
God als weinig méér dan 'n geidealiseerde projectie v/d
mèns ipv. als schepper had allang vóór 1848 postgevat
bij de Europese & Russische
intelligentsia ...