menu myDiary

29828pm186b door zo'n mythisch kwaad i/d vorm van

Q&@

DE ONTWORTELDE JOOD
TE VERZINNEN ÈN DE BASIS
ERVOOR IN DE MODERNE WETENSCHAP
TE ZOEKEN, KONDEN ANTISJEMIETEN ALLERLEI
MAATSCHAPPELIJKE CONFLICTEN & ideologische tegenstellingen
omzeilen èn zòrgen óver hùn éigen STÁTUS búiten de deur houden?!
'n Klassieke antisjemiet vlg. dìt recept was de beroemde oriëntalist Paul de Lagarde,
'n universitair wetenschapper zoals zoveel vertegenwoordigers v/d volksideologie, wiens
persoonlijke ressentiment jegens de academische gevestigde orde - hij was pas laat in z'n leven
hoogleraar geworden - omsloeg in teleurstelling óver de geestelijke tekortkomingen v/h Dúitsland
van Bismarck. Nietzsche noemde hèm terecht 'n 'dikdoenerige, sentimentele mopperkont'!
Dergelijke profeten, die de nadelen v/d commerciële, stedelijke samenleving opsomden, waar-
schuwden voor de teloorgang van waarden, riepen op tot 'n geestelijke wedergeboorte
van Dúitsland & mengden met succes ònvréde óver de cultuur
mèt 'n messianistisch nationalisme? Zij beïnvloedden
zodoende twee generaties
Dúitsers vóór
Hitler!