menu myDiary

28923149 nú sektarische griezelorganisaties overal

Q&@
OPDUIKEN
EN NU WE DUS ONDERHAND WEL ALLANG GEZIEN HEBBEN
HÓE HÚIVERINGWÈKKEND GROOT O.A. ÓÓK DE MÀCHT VAN DE PAUS E.D. ÌS,
zal ut niemand verbazen, dat ook híj 'n indrukwekkende hoeveelheid titels meegekregen heeft
vanuit 2 millennia heidense kerken?!!! Hij was o.a. dus 'Opvolger van Petrus', 'sancties ET sanctissimo' -
'Zijne heiligheid, zeer heilige Váder', 'Plaatsvervanger van Christus op aarde' & wel vlg. 't 'Corpus Juris Canonica',
't RK-kerkrecht! Vandaar ook dat hij op z'n 'sedia gestatoria' - 'n soort heiligendraagstoel - naar z'n Troon gedragen
wordt, bid men "BENEDICTUS QUI VENIT" = gezegend gin die komt (i/d Náám des Heren)! Dé 'Stadhouder van Christus
op Aarde', 'SUPERÜBEROpperleider v/d Universele Kèrk': "DE KERK VAN ROME HEEFT VOLGENS DE BESCHIKKING
VAN DE HEER MÀCHT ÓVER ÀLLE ÀNDERE KÈRKEN; ZIJ IS DE MOEDER EN DE MEESTERES VAN ALLE GELOVIGEN"!
De paus bezit de volle en hoogste macht over alle andere kerken & christenen afzonderlijk?! Nògàl wat andere titels
zijn op te noemen als 'Prins der Apostelen', Patriarch v/h Westen', Primaat van Italië, Soeverein van Vaticaanstad, etc.
Blasfemie? Want nòg bedenkelijker worden de volgende heidense poppenkasttitels: "PATER PAUPERUM" of Váder
der Armen en 'DATOR MUNERUM'/Schenker van Gaven: "EMITTE LUCIS TUAE RADIUM" ~ zend ons 'n straal van UW hemels
licht! Deze aansprekend èn dit gebed horen immers alleen tot 'G d' te worden gericht & komen alleen "HEM/HAAR" toe? Máár
dat alles heeft ROME zèlf in de hand ge-werkt! Luister maar naar dit oeroud heidendom van vóór, tijdens & na Yesjoea in haar gezwollen eigendunk rondom 't jaar "0"? Onze HERE God, de paus! "DOMINUS DEUS NOSTER PAPA"! DEUS ALTER IN TERRA =
een andere god op aarde?! Idem est dominum DEI ET papa oftwel de heerschappij van God & de paus zijn één!
Aldus Zizelinus, specialst in 't Canoniek Rècht, het 'Corpus Juris Canonica'...... Dit alles nadert inderdaad
de grenzen van blasfemie; vandaar ook dat de bekende RKK staatsman Schaepman {1844-1903}
destijds al publiekelijk getuigde: "Ik geloof in de Páus {& Antoine GeenStijl Dolle Dries van Agt PowNed
Thierry Baudet Jan Roos Bodart} àls ìn Gòd"! En dan hebben we ut nog niet eens over
de Perfide Britten/USAUSSR~ versies van Jim Jones & David Koresh,
Scientology, Mormonen, Jehovagetuigen, KKK, CIA, FBI, DJ TRUMP
of al die andere krankzinnige
Kimjongoenen &
Oldekapoenen
...