menu myDiary

28068 Méér honger, strijd, migratie & maffe muren?


Méér voedselonzekerheid op de wereld leidt tot meer migratie: vlg. 'n nieuwe studie v/h Wereldvoedselprogramma v/d UN (WFP) is er 'n direct verband tussen de groeiende onbeschikbaarheid of omtoegankelijkheid van voedsel ÈN 't groeiend aantal vluchtelingen! Bij elk % stijging v/d voedselonzekerheid stijgt vlg. dit onderzoek 't aantal mensen dat op de vlucht slaat met 1,9%. 't Ònderzoek 'Aan de wortel van de Exodus' wordt door 't WFP gepresenteerd als 't eerste dat de lìnk lègt tussen honger & zo de (gedwongen) migratie analyseert ...

't Is ingegeven door 't recordaantal van 63,5 miljoen mensen die wereldwijd omtworteld zijn geraakt & 4 potentiële hongersnoden! Voor 't eerst i/d geschiedenis bestaat de kans dat er tegelijk in Somalië, Noordoost-Nigeria, Zuid-Soedan & Yemen ruim 20 miljoen mensen van de honger zullen omkomen? Nòg eens 100 miljoen anderen dreigen met acute ondervoeding te maken te krijgen! Delen van Zuid-Soedan werden in februari al officieel tot homgersnoodgebied verklaard. De Giro 555-actie @ NL bracht ruim 30 miljoen euro op, maar de humanitaire ramp is nog niet afgewend!? Vooral omdat er in al die landen waar nu voedselonzekerheid gemeten wordt óók nog gewapende conflicten zijn .....

Vlg. WFP is dàt de andere, bijkomende factor die ertoe leidt dat (gedwongen) migratie stijgt! Er is sprake van 'n sneeuwbaleffect; voed-selomzekerheid leidt ertoe dat mensen alternatieve manieren zoeken om aan geld voor voedsel te komen. Één v/d manieren is je aan-sluiten bij 'n strijdende partij! Dàt vergroot 't conflict & dus ook 't aantal mensen dat op de vlucht gaat! Ook daarvoor heeft deze studie 'n berekening. Èlk jaar dat 'n oorlog voortduurt stijgt 't aantal mensen dat díe situatie ontvlucht met 0,4%! Daarbij versterken die twee factoren honger & conflict elkaar: oorlog maakt voedsel schaarser. Migratie op zichzelf vergroot de voedselonzekerheid ook weer omdat mensen die op de vlucht slaan meestal niet kunnen werken! 'We moesten gras eten om te overleven. Mijn kinderen huilden v/d honger hele nachten!' vertelde 'n Syrische vrouw die naar Jordanië gevlucht was i/h WFP-rapport. Ze is één van geïnterviewden uit 10 landen die in Griekenland, Turkije of Italië terechtgekomen zijn. De meeste respondenten komen uit 't Midden-Oosten, Oost- & West-Afrika en Azië: uit hun verhalen blijkt dat voedselonzekerheid & economische (on)zekerheid bepalend zijn voor 't verloop van hun reis, die vaak in onzekere etappes ging; bijna de helft v/d ondervraagde Syrische vluchtelingen in Jordanië & Levanon zei dat 't verlangen om zó verder door te reizen naar 'n ander land te maken had met 'n gebrek aan economische mogelijkheden. Vlg. de WFP moeten beleidsmakers in Europa die proberen migratie in te dammen daaraan denken!

V/d 63,5 miljoen vluchtelingen wereldwijd kwamen er tussen 2014 & 2016 'n 1,6 miljoen terecht in Europa? Gedwongen migratie is overigens veelal 'n fenomeen dat zich afspeelt buiten hè t Westen; 9 van de 10 vluchtelingen worden juist opgevangen in landen met 'n nog lager, of middeninkomen. Al eeuwen ellende via botte economismes overal.