menu myDiary

Kunnen jullie mijn privé verhalen lezen?


Alle myDiary verhalen worden opgeslagen in een database. Deze database kunnen wij uiteraard volledig inzien als dit nodig is.
Het antwoord is dus: Ja, wij kunnen alle ingevoerde gegevens, ook privé-verhalen lezen.

Uiteraard is dit niet de bedoeling van de site. We zullen dus geen privé of lezerlijst verhalen lezen van schrijvers op myDiary.

Mochten we in de toekomst een manier bedenken waarmee we een privé-verhaal gecodeerd kunnen opslaan waarbij wij dus niet langer in staat zijn om het verhaal te lezen, maar de schrijver ervan uiteraard wel, dan zullen we dit hoogstwaarschijnlijk implementeren.

Ben je echter bang dat jouw verhalen door anderen gelezen worden; houd er dan tevens rekening mee dat je verhalen tijdens het lezen of schrijven ervan ook gelezen zou kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via een zogenaamde Trojan Horse (gebruik ter voorkoming hiervan een recente virusscanner). Ook zou iemand die toegang heeft tot jouw computer de ingevoerde tekst kunnen opslaan of het dataverkeer over het lokale netwerk of zelfs het internet kunnen afluisteren.

Overigens achten wij een bovenstaande situatie niet waarschijnlijk, maar willen we je slechts wijzen op de mogelijkheden. Over het algemeen kun je er van uit gaan dat er weinig mensen zullen zijn die zich zo interesseren in jouw belevenissen dat ze zoveel moeite doen om hierachter te komen. :)

Mocht je nog vragen hebben over de veiligheid van myDiary dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.


Help doorzoeken

Help doorzoeken op trefwoord: